Følg oss på Facebook!

Vi har opprettet en profil for Knatvoldstranda Camping på Facebook, slik at alle som vil kan like oss der. På Facebook siden vil det være litt enklere å oppdatere jevnligere, og det vil kanskje være enda lettere å følge med for dere også.

Trykk her for å komme til Knatvoldstranda Camping på Facebook.