Regel for Knatvoldstranda Camping

1. Vogneier er ansvarlig for vedlikehold av vogn og vognområde, inkludert strøm og brannsikkerhet i egen vogn.

2. Kun en bil ved pr vognplass, gjester og evt bil nr 2 må parkere på ledige parkeringsplasser ved innkjøringen til campingplassen.

3. All bygging rundt vogn, inludert platting krever godkjenning fra campingplass ansvarlig

4. Kast papir, glass og avfall i riktige containere. Vogneier plikter selv å kaste det som ikke er definert som husholdningsavfall.

5. Drikkevann er begrenset. Bruk av høytrykkspyler koblet til drikkevannsanlegget er forbudt. Skal slikt utstyr brukes må vaskeren få vann fra egen beholder. Vanning og vask med slange er heller ikke tillatt uten nærmere avtale med campingplassansvarlig.

6. Sykling er tillatt på stier og veier. Sykling i fellesområdene – sandstrand, gresslette og vognplassområdene er ikke tillatt.

7. Fellesrom forventes brukt som hjemme – til glede for dere alle!

8. Normalt forlanges ro og orden etter klokka 23.00 (hverdag) og 24.00 ( helg)